Vragen en antwoorden

Moet ik overgewicht hebben om naar OA te komen?

Nee. De lichamelijke kant van de ziekte is immers maar een symptoom die de één beter onder (tijdelijke) controle weet te houden dan de ander. OA werkt voor bijna iedereen die wil stoppen met dwangmatig eten, ongeacht zijn maat of gewicht.

Wat ons met elkaar verbindt is dat wij werden gedreven door krachten die wij niet begrepen om ons lichaam en ons leven te ruineren. De uiteindelijke bevrijding ligt in het ontwikkelen van een prettige manier van leven zonder terug te vallen in dwangmatige eetgewoonten.

Kan OA mij helpen als ik lijd aan bulimia of anorexia?

Iedereen is welkom die het verlangen heeft op te houden dwangmatig te ondereten, overeten, braken, laxeren, hongeren, sporten etc. De ervaring leert dat de twaalf stappen van herstel even goed helpen bij het herstellen van dwangmatig overeten als van anorexia of bulimia.

Kan OA mij helpen als ik een schildklierafwijking heb of als ik vocht vasthoud?

OA geeft geen medische adviezen. OA adviseert mensen die hulp nodig hebben bij een specifiek medisch probleem professioneel advies in te winnen. OA leden met dergelijke medische problemen ondervonden dat het OA programma tot herstel het voor hen gemakkelijker maakte om aanbevelingen van een dokter op te volgen.

Elk dieet mislukte. Hoe kan OA dit voorkomen?

OA is geen dieetclub. Wij bevelen dan ook geen bepaald eetplan aan en werken ook niet met een streefgewicht, al is ieder voor zich vrij dat wel te doen. Niemand faalt in OA. Voor wie bereid is terug te blijven komen, is de deur naar herstel geopend. Als een OA-lid een 'terugval' heeft, moedigen de leden hem of haar aan om alle in OA beschikbare hulpmiddelen te gebruiken. Ongeacht de oorzaak van de terugval, de oplossing werd gevonden door het toepassen van het OA programma van herstel.

Kan OA mij helpen met een dieet?

Na vele jaren van discussie over voedselplannen, heeft OA geleerd dat het niet haar taak is om informatie over voeding, gezondheid en voedselplannen te onderschrijven of te verspreiden onder haar leden. Voor wie daar behoefte aan heeft is er een suggestie van een dagelijks eetplan beschikbaar. Het OA programma tot herstel maakt het mogelijk om zich ook aan dit eetplan te houden. OA is geen dieet club. De leden herstellen van dwangmatig eten door de principes van het twaalf stappenprogramma op hun leven toe te passen. Voor diegenen die hulp zoeken met een dieet, raadt OA aan om professioneel advies te vragen. OA steunt elk lid dat zo'n professioneel voedingsadvies wil opvolgen.

Wordt door OA bij het afvallen het gebruik van eetlustremmende medicijnen aanbevolen?

Anonieme Overeters kan geen enkel advies geven op medisch gebied. De overgrote meerderheid van herstellende OA leden hebben gemerkt dat zij een sterke innerlijke krachtbron ontwikkelen door de twaalf stappen toe te passen. Door te vertrouwen op een kracht groter dan eetlustremmers, vinden zij blijvend succes bij het zich onthouden van dwangmatig eten.

Moet ik in God geloven om te herstellen in OA?

Nee, dit is niet nodig. Als wij in de eerste stap toegeven dat wij machteloos zijn over het eten, accepteren wij dat we onze verslaving niet de baas kunnen; het is sterker dan wij, hoe intelligent en besluitvaardig wij soms ook zijn. Om te herstellen moesten we een nieuwe kracht vinden die minstens even sterk is als onze verslaving, die ons weer geestelijk gezond kon maken. Wij noemen deze kracht onze 'Hogere Macht'. Voor sommigen is dat de groep, voor anderen God.

Het OA herstelprogramma is een spiritueel programma, niet een religieus programma. Onder de leden van OA vindt men mensen van alle gezindten en levensovertuigingen. De belangrijkste voorwaarden om te herstellen van dwangmatig eten door de twaalf stappen zijn eerlijkheid, bereidheid en openheid van geest.

Zijn er kosten verbonden aan het OA programma?

OA is gratis en bereikbaar voor allen die haar nodig hebben. Omdat traditie 7 stelt dat elke OA groep zichzelf volledig dient te bedruipen onder afwijzing van bijdragen van buitenaf, dragen wij gezamenlijk de kosten van huur van de ruimte voor de bijeenkomsten en koffie of thee. Iedereen is welkom bij te dragen naar financiƫle draagkracht. De meeste OA-ers vinden deze bijdrage bescheiden als ze het vergelijken met wat ze uitgaven aan eten.