De Twaalf Stappen van OA

 1. Wij gaven toe dat wij machteloos stonden tegenover voedsel, dat ons leven stuurloos was geworden.
 2. Wij kwamen tot het geloof dat een kracht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kon maken.
 3. Wij namen het besluit onze wil en ons leven over te geven in de hoede van God, hoe ieder van ons dan ook persoonlijk Hem aanvaardt.
 4. Wij maakten grondig en onbevreesd een morele inventaris van onszelf op.
 5. Wij beleden tegenover God, aan onszelf en aan een medemens de juiste aard van onze misstappen.
 6. Wij waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.
 7. Wij vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.
 8. Wij maakten een lijst op van alle mensen die wij kwaad hadden gedaan en werden bereid dit tegen hen allen weer goed te maken.
 9. Wij maakten, waar mogelijk, het rechtstreeks bij deze mensen weer goed, tenzij dit hen of anderen zou krenken.
 10. Wij gingen door met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en gaven fouten die wij gemaakt hadden onmiddellijk toe.
 11. Wij trachtten door gebed en meditatie ons bewuste contact met God - hoe ieder van ons dan ook persoonlijk Hem aanvaardt - te verdiepen en baden Hem slechts ons Zijn wil kenbaar te maken en ons de kracht te geven die te volbrengen.
 12. Door deze stappen tot geestelijk bewustwording gekomen, probeerden wij deze boodschap uit te dragen aan dwangmatige eters en deze beginselen in al ons doen en laten toe te passen.