De Twaalf Beginselen van Dienstverlening

 1. De eindverantwoordelijkheid voor en het gezag over OA dienstverlening op wereldniveau ligt bij het gezamenlijke groepsgeweten van de gehele OA gemeenschap.
 2. De OA groepen hebben het actieve beheer van onze diensten op wereldniveau overgedragen aan de Zakelijke Conferentie over Dienstverlening op Wereldniveau (= World Service Business Conference, WSBC). Daarmee is de Zakelijke Conferentie over Dienstverlening op Wereldniveau de stem, de autoriteit en het werkzame groepsgeweten van OA als geheel.
 3. Het op vertrouwen gebaseerde, Recht om beslissingen te nemen maakt effectief leiderschap mogelijk.
 4. Het Recht op Deelname verzekert iedereen van gelijke mogelijkheden in het besluitvormingsproces.
 5. Individuen hebben het recht om in beroep te gaan om een verzoekschrift in te dienen, om zich er zo van te verzekeren dat hun meningen en hun persoonlijke bezwaren zorgvuldig bekeken worden.
 6. De Zakelijke Conferentie over Dienstverlening op Wereldniveau heeft de primaire verantwoordelijkheid voor het bestuur van Overeaters Anonymous toevertrouwd aan de Raad van Bestuur.
 7. Overeenkomstig deel A van de statuten van OA heeft de Raad van Bestuur wettelijke rechten en verantwoordelijkheden. De Zakelijke Conferentie over Dienstverlening op Wereldniveau ontleent zijn rechten en verantwoordelijkheden aan traditite en aan deel B van de statuten van OA.
 8. De Raad van Bestuur heeft het Uitvoerend Comitť belast met de verantwoordelijkheid voor het beheer van het Centrum voor Dienstverlening op Wereldniveau.
 9. Bekwame betrouwbare helpers en gedegen en passende methoden om hen te kiezen zijn noodzakelijk voor effectieve dienstverlening op alle niveaus.
 10. De verantwoordelijkheden binnen de dienstverlening worden in evenwicht gehouden door het zorgvuldig afbakenen van autoriteit. Daarmee wordt dubbel werk voorkomen.
 11. De Raad van Bestuur moet bij het beheer van het Centrum voor Dienstverlening op Wereldniveau altijd worden bijgestaan door commissies, directeuren, personeel en adviseurs met een uitstekende reputatie.
 12. De spirituele grondslag van dienstverlening in OA waarborgt dat:
  1. OA commissies of dienstverleningsorganen nooit gevaarlijk rijk of machtig zullen worden;
  2. in OA het voorzichtige financiŽle principe geldt van het hebben van voldoende contanten voor de onkosten tezamen met een ruime reserve;
  3. geen enkel OA lid ooit in een positie van onbevoegd gezag geplaatst zal worden;
  4. over alle belangrijke besluiten gediscussieerd en gestemd wordt, waarbij deze besluiten zo mogelijk met een aanzienlijke eenstemmigheid worden genomen;
  5. geen enkele daad van dienstverlening ooit persoonlijk bestraffend zal zijn of een publieke discussie zal aanwakkeren en
  6. geen enkele OA dienstverleningscommissie of bestuur ooit zal regeren, maar dat zij altijd democratisch zullen blijven wat betreft gedachtegoed en daden.