Organisatie

Anonieme Overeters heeft geen centraal gezag. OA leden verrichten diensten op vrijwillige basis op lokaal, regionaal en internationaal niveau. OA is in meer dan 75 landen vertegenwoordigd en heeft ongeveer 54.000 leden. Wereldwijd worden er 6500 verschillende bijeenkomsten gehouden. Nederland heeft sinds 1985 ook een aantal OA groepen. Deze groepen houden bijeenkomsten op verschillende plekken in Nederland.

Intergroep

De Nederlandse intergroep is een samenkomst van leden uit de verschillende OA groepen in Nederland. Samen proberen we de boodschap van herstel via OA in Nederland uit te dragen. Dit doen we door het regelen van het onderhoud van onze website, ons antwoordapparaat en onze postbus, het vertalen en verkopen van OA literatuur, het verzorgen en ondersteunen van PR activiteiten en het uitwisselen van ervaring kracht en hoop met elkaar. Ook onderhouden we contact met OA leden in andere landen via de jaarlijkse Regio vergadering.

De Nederlandse intergroep van Anonieme Overeters kunt u als volgt bereiken:

  • landelijk telefoonnummer: 020 - 627 48 20
  • post: Postbus 61025, 1005 HA Amsterdam
  • e-mail: info@anonieme-overeters.nl

Regio's

OA wereldwijd is onderverdeeld in tien Regio's. Deze Regio's komen jaarlijks samen om te bespreken hoe de OA boodschap in de Regio het best kan worden uitgedragen. De Nederlandse OA groepen en intergroep zijn onderdeel van Regio 9. Onder Regio 9 vallen alle landen binnen Europa, Afrika, het Midden Oosten en West Azië. Regio 9 kunt u bereiken via de website www.oaregion9.org.

Klik hier voor een overzicht van alle regio's

World Service Office

De World Service Office (WSO) in New Mexico, USA, is het Wereld Diensten Centrum van OA. Het doel van de WSO is het uitdragen van de OA boodschap wereldwijd en het ondersteunen van groepen, intergroepen en regio's hierbij. Elk jaar komen OA leden uit alle landen samen in de World Service Business Conference (WSBC), de zakelijke conferentie voor dienstverlening op wereldniveau.

U kunt de World Service Office als volgt bereiken:
Overeaters Anonymous
PO Box 44020
Rio Rancho, New Mexico
87174-4020 USA
tel: (505) 891-2664
fax: (505) 891-4320
e-mail: info@oa.org