Basis informatie over Anonieme Overeters

De eerste bijeenkomst van Anonieme Overeters werd in januari 1960 gehouden in Los Angeles, Californië. Sindsdien is OA gegroeid tot 6.500 bijeenkomsten in meer 75 verschillende landen met ongeveer 54.000 leden. De eerste OA bijeenkomst in Nederland werd in Amsterdam gehouden in 1982. Sindsdien is het aantal bijeenkomsten ook in Nederland gegroeid en is nog steeds groeiende.

Het OA programma biedt lichamelijk, emotioneel en spiritueel herstel voor diegenen die lijden aan dwangmatig eten. Leden vinden herstel op deze drie niveaus door een Twaalf Stappen programma te volgen afgeleidt van dat van de Anonieme Alcoholisten. Leden die herstellen via de Twaalf Stappen ontdekken dat bijvoorbeeld jojo diëten, overgeven, laxeren, hongeren en dwangmatig sporten tot het verleden behoren. Ze hebben niet langer het verlangen om terug te keren naar dwangmatig eten.

OA is niet verbonden aan enige publieke of particuliere organisatie, politieke stroming, ideologie of religieuze leer en neemt geen positie in ten aanzien van zaken die niets met OA te maken hebben.

In OA zal je leden vinden met extreem overgewicht, morbide obesitas, matig overgewicht, gemiddeld gewicht, ondergewicht, leden die het vermogen hebben hun eetgedrag periodiek te controleren, of die juist totaal niet in staat zijn om hun dwangmatig eten te controleren. De enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen op te houden met dwangmatig eten. Lees meer over voor wie OA bedoeld is op de pagina “Wat is OA?”.

Voor deelname aan OA worden geen contributies of vergoedingen gevraagd. De organisatie voorziet in de eigen behoeften door vrijwillige donaties van de leden en de verkoop van OA literatuur.

In de “2010 Member Demographic Survey” kunt u meer informatie vinden over OA en haar leden. Ook kunt u naar inspirerende ervaringsverhalen van OA leden luisteren in de verkorte (5 minuten) versie van het Amerikaanse audioprogramma “Hearing is believing”.