Hulpmiddelen

We gebruiken hulpmiddelen om ons te helpen met het bereiken en het vasthouden van onthouding en te herstellen van onze ziekte. Velen van ons ontdekten dat we ons niet konden onthouden van dwangmatig eten tenzij we sommige, of alle negen hulpmiddelen tot herstel van OA gebruiken om ons te helpen om de Twaalf Stappen en de Twaalf Tradities uit te voeren.

De hulpmiddelen zijn geen doel op zich. Hoe meer hulpmiddelen we gebruiken, des te effectiever ons programma werkt. Dit zijn de hulpmiddelen die wij bieden:

Voedselplan

Een voedselplan ondersteunt onze onthouding van dwangmatig eetgedrag. Dit hulpmiddel helpt ons met de lichamelijke aspecten van onze ziekte om te gaan en lichamelijk herstel te bereiken.

Sponsorschap

We vragen een sponsor om ons op zowel lichamelijk, emotioneel als spiritueel niveau in ons herstelprogramma te begeleiden. Zoek iemand als sponsor die heeft wat jij wilt en vraag hem of haar hoe hij of zij dat bereikt heeft.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten stellen ons in gelegenheid ons gezamenlijk probleem te herkennen, onze gemeenschappelijke oplossing door de Twaalf Stappen te versterken en de geschenken van het programma met elkaar te delen. Ter aanvulling op de face-to-face bijeenkomsten, biedt OA ook online bijeenkomsten.

Telefoon

Veel leden bellen, sms'en of mailen hun sponsor en andere OA leden dagelijks. Telefonisch of ander elektronisch contact zorgt ook voor een directe uitlaatklep voor die lastige ups en downs die we allemaal kennen.

Schrijven

Onze gedachten en gevoelens op papier zetten geeft dikwijls een ander en beter inzicht in onze acties en reacties dan er eenvoudigweg over denken of praten.

Literatuur

We lezen goedgekeurde OA boeken, folders en Lifeline magazine. Dagelijks lezen van literatuur helpt te leven volgens de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities.

Actieplan

Een actieplan is het vaststellen en uitvoeren van haalbare acties die noodzakelijk zijn om onze individuele onthouding te ondersteunen. Om structuur, balans en overzicht in ons leven te brengen kan het plan van actie, net als een voedselplan, van persoon tot persoon verschillen en zo nodig aangepast worden.

Service

Elke vorm van dienstverlening, waarmee een dwangmatig eter die nog lijdt bereikt kan worden, draagt bij aan de kwaliteit van ons eigen herstel. Dienstverlening op groepsniveau kan bestaan uit het bijwonen van bijeenkomsten, openen, voorzitten, notuleren, beheren van de financiën, het verkopen van literatuur en nieuwkomers aanspreken. Voorbij het groepsniveau biedt de intergroep de mogelijkheid van verschillende serviceposities, ook op internationaal niveau.

Zoals gesteld in de verantwoordelijkheidsgelofte van OA: "Altijd mijn hand en hart reiken aan allen die mijn obsessie delen; daarvoor ben ik verantwoordelijk."

Anonimiteit

Anonimiteit garandeert dat beginselen belangrijker zijn dan personen en verzekert ons ervan dat alleen wij het recht hebben om ons lidmaatschap bekend te maken aan de buitenwacht.

Anonimiteit op het niveau van pers, radio, film, televisie of andere publieke media houdt in dat we nooit toestaan dat een afbeelding van ons gezicht of onze achternaam gebruikt wordt wanneer we ons als OA lid bekend maken.

Binnen OA betekent anonimiteit dat wat we met een ander lid delen met respect wordt behandeld en vertrouwelijk blijft. Wat op bijeenkomsten wordt besproken hoort daar te blijven.