Bijeenkomsten

Bijeenkomsten zijn samenkomsten van twee of meer dwangmatige eters, die bij elkaar komen om hun ervaringen voor en na hun herstel te delen, samen met de kracht en hoop, die zij in OA hebben ontvangen. Hoewel er verschillende soorten bijeenkomsten zijn is kameraadschap de basis van alle.

Bijeenkomsten maken het mogelijk om ons gezamenlijk probleem bij onszelf te zien en te herkennen, doordat wij ons met elkaar verbonden voelen, en door het met elkaar delen van alles van wat wij met dit programma hebben ontvangen.

Onderstaande bijeenkomsten zijn toegankelijk voor ieder die de wens heeft op te houden met dwangmatig eten. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De meeste bijeenkomsten zijn gesloten en alleen toegankelijk voor mensen die het verlangen hebben op te houden met dwangmatig eten.

Een aantal bijeenkomsten zijn "open": dat wil zeggen dat deze ook toegankelijk zijn voor mensen die niet lijden aan dwangmatig eten maar wel interesse hebben in OA.

Klik hier voor de lijst van alle OA bijeenkomsten in Nederland.